Bojler EGV PROHROM kazan, Mg anoda

15.546,00 din.31.003,00 din.

Vertikalni bojleri EGV30V, EGV50V, EGV60V, EGV80V, EGV100V i EGV120V i bojleri sa podebljanom izolacijom EGV30SV, EGV50SV, EGV60SV, EGV80SV, EGV100SV i EGV120SV se postavljaju isključivo u vertikalnom položaju. Postavljanje se vrši tako što se pomoću odgovarajućih tiplova i vijaka najmanje Ø8 (zavisno od materijala zida na koji se postavlja bojler) na zid postave nosači bojlera. Mere za postavljanje nosača su date u tabeli. Nakon postavljanja nosača, bojler okačiti na iste. Montaža bojlera se vrši isključivo prema uputstvu za montažu i upotrebu.


Za cenu izaberite opciju:

Dodatne informacije

Model

, , , ,

Vrsta kazana