„Мануфактурно – галантериска – трговина –

Јакова Р. Милиновића Чавре“, уписана је у евиденцију новоотворених радњи далеке 1909. године у Мионици.

После тачно 90 година од оснивања, долази до обнављања 
„Чаврине мануфактуре“.

Марта 1999. године у Ваљеву је регистрована „Трговина на велико и мало

– самостална трговинска радња – комисион Чавра“ вл. Мирослава Милиновића,

да би 2007. Године прешла у „ЧАВРА“ ДОО.

Данас трговина „ЧАВРА“ ДОО послује са преко 700 купаца, 150 добављача

и заузима значајно место у Србији у промету водовода, керамике, грејања,

црне и обојене металургије, електро материјала, ХТЗ опреме, шрафовске робе…

Želja da porodični posao ostane ključni faktor razvoja našeg društva čini ono što nas pokreće. U vremenu globalizacije i multinacionalnih kompanija, mala preduzeća se nalaze pred velikim izazovom, da očivaju ono što smo oduvek cenili – lokalnu radnju iza ćoška.

Uspostaviti ličnu mrežu distribucije proizvoda na celoj teritoriji Srbije uz održavanje kvaliteta proizvoda

i tačnosti u isporuci.

Naši zaposleni su naš ključ za uspeh

Konstantan rad na povećanju asortimana uz zadržavanje kvaliteta proizvoda bez kompromisa

Купаца у велепродаји
0 +
Добављача
0 +
Запослених
0 +